XSMB 30 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Xổ số ba miền

XSMB 30 ngày -Thống kê Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất tại website xổ số ba miền ,giúp người chơi có thể xem lại kqxsmb trong vòng 30 ngày (1 tháng) liên tiếp nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

ĐB
34556
G1 36657
G2 57200 24205
G3 36423 78163 58672 87355 94773 55715
G4 1239 8305 0646 3939
G5 5830 0800 2419 5057 3928 4018
G6 773 025 899
G7 32 47 56 53
Đầu Đuôi
0 0,5,5,0
1 5,9,8
2 3,8,5
3 9,9,0,2
4 6,7
5 6,7,5,7,6,3
6 3
7 2,3,3
8
9 9
ĐB
80973
G1 56435
G2 74027 76063
G3 78709 89573 24399 09969 75199 84560
G4 5054 8832 4262 5291
G5 7274 7381 9109 3809 9002 4784
G6 450 400 279
G7 64 69 11 59
Đầu Đuôi
0 9,9,9,2,0
1 1
2 7
3 5,2
4
5 4,0,9
6 3,9,0,2,4,9
7 3,3,4,9
8 1,4
9 9,9,1
ĐB
07289
G1 57908
G2 18906 69144
G3 51729 76652 54656 92756 68233 32508
G4 0871 5315 5694 7563
G5 0132 5407 0788 0333 0870 4833
G6 359 623 838
G7 03 74 25 87
Đầu Đuôi
0 8,6,8,7,3
1 5
2 9,3,5
3 3,2,3,3,8
4 4
5 2,6,6,9
6 3
7 1,0,4
8 9,8,7
9 4
ĐB
19237
G1 00802
G2 69062 73744
G3 28668 67174 14711 13617 46011 10279
G4 6557 5429 6415 1454
G5 4316 2144 6966 9860 8112 4610
G6 104 844 320
G7 79 71 38 53
Đầu Đuôi
0 2,4
1 1,7,1,5,6,2,0
2 9,0
3 7,8
4 4,4,4
5 7,4,3
6 2,8,6,0
7 4,9,9,1
8
9
ĐB
07044
G1 88675
G2 45097 40581
G3 45021 76164 14457 24067 57789 44804
G4 7218 1041 6089 3633
G5 8752 2066 9926 1433 2605 2330
G6 109 055 432
G7 79 88 59 19
Đầu Đuôi
0 4,5,9
1 8,9
2 1,6
3 3,3,0,2
4 4,1
5 7,2,5,9
6 4,7,6
7 5,9
8 1,9,9,8
9 7
ĐB
11698
G1 77996
G2 44386 48900
G3 50556 02023 73169 91188 39404 88068
G4 2092 6143 0736 5575
G5 9078 8697 7078 5622 3662 5048
G6 924 443 417
G7 61 16 20 84
Đầu Đuôi
0 0,4
1 7,6
2 3,2,4,0
3 6
4 3,8,3
5 6
6 9,8,2,1
7 5,8,8
8 6,8,4
9 8,6,2,7
ĐB
93447
G1 71106
G2 67705 00384
G3 67673 22611 18030 35885 62710 86306
G4 7621 1221 9671 5497
G5 2608 8234 3524 0541 6323 6518
G6 043 466 205
G7 56 28 22 74
Đầu Đuôi
0 6,5,6,8,5
1 1,0,8
2 1,1,4,3,8,2
3 0,4
4 7,1,3
5 6
6 6
7 3,1,4
8 4,5
9 7
ĐB
45236
G1 33099
G2 92248 85832
G3 19963 86594 04650 57903 51103 34001
G4 9605 8174 8695 3932
G5 1100 9835 6748 3452 5816 9380
G6 003 883 109
G7 34 77 84 81
Đầu Đuôi
0 3,3,1,5,0,3,9
1 6
2
3 6,2,2,5,4
4 8,8
5 0,2
6 3
7 4,7
8 0,3,4,1
9 9,4,5
ĐB
68779
G1 71548
G2 82470 84221
G3 03065 37527 36975 08761 59916 52871
G4 9605 6005 9627 8751
G5 2897 5156 0016 2707 3603 9705
G6 665 493 022
G7 83 14 68 77
Đầu Đuôi
0 5,5,7,3,5
1 6,6,4
2 1,7,7,2
3
4 8
5 1,6
6 5,1,5,8
7 9,0,5,1,7
8 3
9 7,3
ĐB
62778
G1 20839
G2 29228 65528
G3 22314 73466 17819 70905 97087 67176
G4 8299 1202 0788 8971
G5 5759 0216 3733 2360 8984 1505
G6 067 617 701
G7 40 44 30 51
Đầu Đuôi
0 5,2,5,1
1 4,9,6,7
2 8,8
3 9,3,0
4 0,4
5 9,1
6 6,0,7
7 8,6,1
8 7,8,4
9 9
ĐB
76922
G1 99878
G2 60050 42231
G3 70197 24029 17888 42024 71288 33727
G4 5488 9596 2292 3714
G5 9571 7953 2680 0653 6341 3334
G6 075 832 375
G7 92 42 40 10
Đầu Đuôi
0
1 4,0
2 2,9,4,7
3 1,4,2
4 1,2,0
5 0,3,3
6
7 8,1,5,5
8 8,8,8,0
9 7,6,2,2
ĐB
22714
G1 66480
G2 36490 79715
G3 56683 54921 79449 80550 24952 86607
G4 8307 1435 0484 0941
G5 1863 0675 5349 9969 1503 4197
G6 826 983 510
G7 80 00 67 31
Đầu Đuôi
0 7,7,3,0
1 4,5,0
2 1,6
3 5,1
4 9,1,9
5 0,2
6 3,9,7
7 5
8 0,3,4,3,0
9 0,7
ĐB
52566
G1 34841
G2 51527 93225
G3 11728 25151 80780 49217 55120 57854
G4 0466 4980 0563 6846
G5 6189 5380 9292 6703 4758 9247
G6 104 794 694
G7 64 63 21 91
Đầu Đuôi
0 3,4
1 7
2 7,5,8,0,1
3
4 1,6,7
5 1,4,8
6 6,6,3,4,3
7
8 0,0,9,0
9 2,4,4,1
ĐB
40303
G1 10239
G2 54210 50718
G3 43807 58233 34307 28734 80115 71208
G4 5730 3813 6767 5531
G5 0634 0364 2201 3711 5086 0814
G6 393 729 536
G7 22 23 91 75
Đầu Đuôi
0 3,7,7,8,1
1 0,8,5,3,1,4
2 9,2,3
3 9,3,4,0,1,4,6
4
5
6 7,4
7 5
8 6
9 3,1
ĐB
50925
G1 75781
G2 95072 45895
G3 41571 89042 12852 47456 00818 62562
G4 8894 5615 3165 5278
G5 1942 7055 3612 4780 5138 3630
G6 212 766 598
G7 41 28 85 40
Đầu Đuôi
0
1 8,5,2,2
2 5,8
3 8,0
4 2,2,1,0
5 2,6,5
6 2,5,6
7 2,1,8
8 1,0,5
9 5,4,8
ĐB
43104
G1 28261
G2 94697 54948
G3 94817 46842 80937 93431 84038 68623
G4 9898 3566 9576 3523
G5 2967 8407 0472 8087 2142 0254
G6 564 906 826
G7 92 19 52 44
Đầu Đuôi
0 4,7,6
1 7,9
2 3,3,6
3 7,1,8
4 8,2,2,4
5 4,2
6 1,6,7,4
7 6,2
8 7
9 7,8,2
ĐB
22365
G1 80585
G2 51233 18206
G3 96019 28041 33335 84405 47766 56983
G4 0662 9764 3649 9731
G5 9034 3966 3093 1775 7898 1925
G6 266 316 572
G7 97 50 53 24
Đầu Đuôi
0 6,5
1 9,6
2 5,4
3 3,5,1,4
4 1,9
5 0,3
6 5,6,2,4,6,6
7 5,2
8 5,3
9 3,8,7
ĐB
11724
G1 98298
G2 19917 53982
G3 09894 85689 21669 68513 50670 77330
G4 1580 7154 6751 2983
G5 7989 0174 4014 8953 5493 8885
G6 459 607 700
G7 95 97 40 99
Đầu Đuôi
0 7,0
1 7,3,4
2 4
3 0
4 0
5 4,1,3,9
6 9
7 0,4
8 2,9,0,3,9,5
9 8,4,3,5,7,9
ĐB
13720
G1 08293
G2 39853 99463
G3 40902 18299 67472 71197 09602 98672
G4 6266 7877 7531 1382
G5 8533 8041 0107 1775 2242 9568
G6 692 139 713
G7 00 90 14 61
Đầu Đuôi
0 2,2,7,0
1 3,4
2 0
3 1,3,9
4 1,2
5 3
6 3,6,8,1
7 2,2,7,5
8 2
9 3,9,7,2,0
ĐB
59722
G1 39954
G2 82710 03209
G3 78624 32001 43234 62757 70781 81883
G4 8076 8791 9056 0768
G5 6452 1096 3635 6305 6223 8703
G6 457 589 380
G7 92 33 70 38
Đầu Đuôi
0 9,1,5,3
1 0
2 2,4,3
3 4,5,3,8
4
5 4,7,6,2,7
6 8
7 6,0
8 1,3,9,0
9 1,6,2
ĐB
56650
G1 37406
G2 50515 25911
G3 41234 89462 16592 53472 18697 36227
G4 3240 6790 0262 3750
G5 3676 9266 7549 9781 1704 3680
G6 405 446 442
G7 49 45 59 21
Đầu Đuôi
0 6,4,5
1 5,1
2 7,1
3 4
4 0,9,6,2,9,5
5 0,0,9
6 2,2,6
7 2,6
8 1,0
9 2,7,0
ĐB
73132
G1 07023
G2 20680 11439
G3 90823 34894 66864 31763 56916 32737
G4 7532 1372 5554 4557
G5 9339 3954 0197 9470 3478 3924
G6 827 958 726
G7 03 31 52 10
Đầu Đuôi
0 3
1 6,0
2 3,3,4,7,6
3 2,9,7,2,9,1
4
5 4,7,4,8,2
6 4,3
7 2,0,8
8 0
9 4,7
ĐB
63768
G1 07404
G2 76409 96941
G3 36081 69640 53912 46658 14279 54968
G4 5802 8956 7809 3074
G5 0262 5994 3823 7323 3169 7052
G6 598 735 736
G7 93 87 75 00
Đầu Đuôi
0 4,9,2,9,0
1 2
2 3,3
3 5,6
4 1,0
5 8,6,2
6 8,8,2,9
7 9,4,5
8 1,7
9 4,8,3
ĐB
35902
G1 31314
G2 95602 40508
G3 88800 91768 96669 72035 32840 02228
G4 7304 9775 0393 2766
G5 9414 1229 3791 2810 9720 9332
G6 840 864 219
G7 40 66 26 22
Đầu Đuôi
0 2,2,8,0,4
1 4,4,0,9
2 8,9,0,6,2
3 5,2
4 0,0,0
5
6 8,9,6,4,6
7 5
8
9 3,1
ĐB
35252
G1 16451
G2 69969 18026
G3 68810 96008 18951 03293 30814 22188
G4 3595 6413 8291 8579
G5 4729 1428 1299 1711 8069 5240
G6 046 773 149
G7 51 81 69 78
Đầu Đuôi
0 8
1 0,4,3,1
2 6,9,8
3
4 0,6,9
5 2,1,1,1
6 9,9,9
7 9,3,8
8 8,1
9 3,5,1,9
ĐB
13676
G1 24740
G2 56012 32207
G3 50515 81421 34783 31017 30582 37899
G4 3520 0313 6597 2690
G5 5491 7633 7787 7739 0294 9275
G6 594 073 755
G7 25 94 51 23
Đầu Đuôi
0 7
1 2,5,7,3
2 1,0,5,3
3 3,9
4 0
5 5,1
6
7 6,5,3
8 3,2,7
9 9,7,0,1,4,4,4
ĐB
49956
G1 86503
G2 30149 91295
G3 79898 88109 48412 53869 38343 84577
G4 7509 5019 9362 1933
G5 0559 2748 4246 4497 3950 1919
G6 057 038 963
G7 48 12 14 78
Đầu Đuôi
0 3,9,9
1 2,9,9,2,4
2
3 3,8
4 9,3,8,6,8
5 6,9,0,7
6 9,2,3
7 7,8
8
9 5,8,7
ĐB
15269
G1 98469
G2 58959 81886
G3 32925 78517 82116 72574 29546 87724
G4 1861 3124 4876 0278
G5 8305 8781 9304 5924 8293 4248
G6 989 746 484
G7 95 32 01 30
Đầu Đuôi
0 5,4,1
1 7,6
2 5,4,4,4
3 2,0
4 6,8,6
5 9
6 9,9,1
7 4,6,8
8 6,1,9,4
9 3,5
ĐB
06367
G1 75549
G2 37897 86396
G3 21049 38393 71943 84506 00776 95951
G4 0309 1286 8450 4114
G5 9424 1746 2855 0197 4572 4922
G6 912 992 842
G7 72 44 38 96
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4,2
2 4,2
3 8
4 9,9,3,6,2,4
5 1,0,5
6 7
7 6,2,2
8 6
9 7,6,3,7,2,6
ĐB
08811
G1 37863
G2 87846 28711
G3 18824 07874 25822 50186 66056 41908
G4 3781 1650 3560 7411
G5 3315 3628 8407 0132 3485 5123
G6 490 255 462
G7 43 36 25 53
Đầu Đuôi
0 8,7
1 1,1,1,5
2 4,2,8,3,5
3 2,6
4 6,3
5 6,0,5,3
6 3,0,2
7 4
8 6,1,5
9 0

XSMB 30 ngày gồm những gì?

Khi theo dõi kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày trên website của chúng tôi, các bạn sẽ được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, bao gồm:

  • Bảng kết quả xổ số miền Bắc từ giải 7 cho đến giải đặc biệt trong 30 lần quay thưởng gần nhất.
  • Thống kê đầu đuôi loto từ 0 đến 9 trong 1 tháng qua.

Tại sao nên tham khảo xổ số miền Bắc 30 ngày

  • Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày được chúng tôi tổng hợp dựa trên phần mền thống kê hiện đại, được lập trình sẵn trên hệ thống máy tính nên đảm bảo chính xác tuyệt đối.
  • Giúp người chơi có thể dễ dàng xem lại kqxs miền Bắc trong 30 ngày trước nhanh chóng, vừa tiết kiệm thời gian lẫn công sức.
  • Việc xem lại kqxsmb 30 ngày vàng bảng thống kê đầu đuôi loto tương ứng sẽ giúp người chơi tìm ra quy luật của các con số. Từ đó, dễ dàng nắm bắt đầu số nào về nhiều, đầu số nào lâu chưa ra trong 1 tháng qua… Đây chính là cơ sở để đưa ra dự đoán con số nào có khả năng về cao nhất trong lần quay thưởng tiếp theo.

Hướng dẫn xem KQXSMB 30 ngày

Để xem lại kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây các bạn chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

  1. Bước 1: Truy cập vào www.chinatrustfhc.com
  2. Bước 2: Chọn “Thống kê” trên thanh menu -> Chọn tiếp “XSMB 30 ngày” để xem kết quả
  3. Bước 3: Chờ đợi giây lát để hệ thống hiển thị kqxsmb 30 ngày và bảng thống kê loto tương ứng.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm một số thống kê các miền khác 30 ngày :

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc 30 ngày chỉ phục vụ cho nhu cầu chơi xổ số được nhà nước quy định. Tuyệt đối không sử dụng vào hình thức chơi lô đề. Đây là hình thức trái pháp luật nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm minh.

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid chandanshetty